• Beskrivelse av kurset powered by nature
    0( 0 ANBEFALINGER )
    0 STUDENTER

    Jo mer vi fjerner oss fra naturens prinsipper jo mer sykdom vil vi få. Vi mennesker er en integrert del av naturen og skal samhandle med den på lik linje som alle andre levende organismer.

    6.000 kr