• Excel for Superbrukere
    4( 1 ANBEFALINGER )
    0 STUDENTER

    Du lærer blant annet å bruke «superbruker-verktøyene» Power Query og Power Pivot for dataanalyse og rapportering.

    PRIVAT