• Logg inn
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Hva ønsker du at kursdeltakerne dine skal få ut av nettkurset ditt?

Som kursholder er din jobb å påvirke og overtale kursdeltakerne dine til å gjøre noe bedre eller annerledes enn det de allerede gjør i dag. Du skal sørge for at de tar nye og bedre valg enn det de ville gjort om de ikke hadde tatt kurset ditt.

Derfor er det viktig at du tenker over hva du ønsker at kursdeltakerne skal oppnå med nettkurset ditt før begynner å utvikle det.

«Every speach has a job to do»
– Ronald Regan

Før du lager nettkurset ditt bør du tenke over hva målet skal være. Hvilken påvirkning ønsker du å ha på dine kursdeltakere? Hva ønsker du at kursdeltakerne skal gjøre annerledes når de er ferdig med kurset ditt?

Når du har svaret kan du begynne å planlegge nettkurset med dette målet i tankene. Alle delene i kurset må rettes mot dette målet du ønsker å oppnå.

Hvis du holder foredrag i dag, kan du spørre kursdeltakerne dine i etterkant hva de fikk du av kurset og hva de kommer til å gjøre annerledes etter å ha deltatt på kurset. Da vil du få viktig tilbakemelding som kan hjelpe deg med å spisse og tydeliggjøre ditt budskap. En av fordelene med å lage et nettkurs er jo at du kan bytte ut videoene etter hvert som kurset utvikler seg!