• Logg inn
 • Du har ingen produkter i handlekurven.

HMS kurs på nett

HMS kurs på nett

Det er mange grunner til å velge et HMS kurs på nett fremfor et tradisjonelt kurs. Du unngår langt fravær i bedriften og kan utnytte roligere perioder til opplæring. Det er ingen reise- eller diettkostnader, og kursavgiften i seg selv er som regel mye lavere. Og siden kvaliteten på kursene er like gode som vanlige kurs, så er nettbaserte kurs en veldig kostnadseffektiv måte å lære på.

Alle kursene listet under får du også tilgang til i en lengre periode, slik at du kan bruke dem som oppslagsverk. Noen av kursene har også tilknyttet et forum, slik at du kan spørre kursholder om spørsmål underveis.

Under finner du en liste over 21 HMS kurs på nett. 18 av disse er på norsk og 3 på engelsk. 

 

AOF

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere.

 • HMS for ledereLink til kurset.
 • HMS for tillitsvalgte -Kurset egner seg meget godt for tillitsvalgte på ulikt nivå. Link til kurset.
 • Arbeidsmiljøutdanningen (40 timer grunnkurs). – Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene. Kurset kan også anbefales for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø/HMS arbeid. Link til kurset.
 • HMS avfallshåndtering. – For å kunne håndtere avfall på riktig måte, er det viktig at alle ansatte kjenner til de lover og forskrifter som gjelder på dette området. Avfallshåndtering er vårt felles ansvar! Link til kurset.
 • Førstehjelp basis – For enhver virksomhet innebærer det å ha førstehjelpskompetanse hos ansatte en ekstra trygghet for kunder, klienter, gjester og ansatte. Invester noen få timer på kurs hos AOF og du kan utgjøre den viktige forskjellen mellom liv og død. Link til kurset.
 • HMS for leverandørindustrien – Tema 3.4 i Norsok-standarden stiller spørsmål om HMS-opplæring til nyansatte. E-læringskurset «HMS for leverandørindustrien» dekker elementet «kunnskap om grunnleggende industriell HMS». Setter bedriftene i tillegg opp et program for repetisjon av kurset, vil ansatte få den nødvendige oppdateringen som standarden beskriver. Link til kurset.
 • Kontorergonomi – Kurset gir arbeidsgiver og arbeidstaker felles kunnskaper og ferdigheter i ergonomiske forhold. Link til kurset.

 

HMS Norge

 • HMS kurs for verneombud. – Verneombud og amu-medlemmer skal i henhold til lov og forskrift gjennomgå en obligatorisk opplæring. Kurset «HMS-nøkkelen» er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform. Link til kurset.
 • HMS for ledere – Kurset gir grunnleggende HMS-kunnskap i forhold til lederrollen. Kurset er nettbasert og presenterer stoffet på en effektiv og pedagogisk måte. Link til kurset.
 • HSE for safety representatives. – Finally a flexible, pedagogic and thorough e-learning-course aimed at English-spoken safety representatives in Norway. The course guides you through all the topics that you must know as a safety representative. Link to course.

 

AlltidHMSkurs.no

 • HMS kurs for øverste leder. – I løpet av dette online-kurset vil du få en innføring i Arbeidsmiljøloven (AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg ta en gjennomgang av internkontrollforskriften. Du vil også få nødvendige verktøy for å lykkes med HMS arbeidet i din bedrift. Link til kurset
 • HMS kurs for verneombud. – Kurset passer for verneombud, hovedverneombud, medlemmer av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg og prosjektledere. Link til kurset.
 • HMS kurs for ledere – Etter du har gått igjennom opplæringen, kan du når som helst gjennomføre testen. Etter kurset er gjennomgått og testen er bestått, vil du motta kursbevis for bestått HMS kurs for ledere. Link til kurset.
 • HSE course for safety representatives. – Our HSE course can be chosen if the employer and employee agree that the course amount is satisfying in accordance with § 3-19 of Regulation on organization, leadership and participation. Link to course.
 • HSE course for managers – During this online course you will learn the basics, of the Working Environment Act (AML). We will also take a review of its internal regulations, and give you the tools necessary to succeed with HSE work in your business. Link to course.

 

HMSkurset.no

 • HMS kurs for daglig leder – her kan du gjennomføre nettbasert lovpålagt HMS kurs for ledere. Link til kurset.

 

Verneombudskurs.no

 • HMS kurs for verneombud. – Vårt nettbaserte HMS Kurs for Verneombud og arbeidsmiljøutvalg er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform. Kurset er tilpasset deg som er verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg. Link til kurset.

 

Verneombudhms.no

 • HMS for verneombud. – kurs for bedrifter der partene har blitt enige om at opplæring av verneombudet ikke krever minst 40 timer. Link til kurset.

 

OnlineHMS.no

 • HMS kurs for arbeidsgiver/daglig leder. – I løpet av dette nettbaserte kurset vil vi ta en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven(AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre Internkontroll-forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du kan lykkes med HMS-arbeidet. Link til kurset.

 

HMSkursonline.no

 • HMS kurs for ledere. – Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet. Samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha på arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner. Link til kurset.

 

HMSkurs.net

 • HMS kurs for daglig leder. – HMS kurset passer best for bedrifter som ikke har en intern rutine og eget opplegg rundt HMS opplæring. Dette er gjerne nystartede og små bedrifter som alle trenger en kick-start på det kontinuerlige HMS arbeidet. I tillegg vet vi at bedrifter av denne typen ikke har hverken tid eller råd til å reise bort på dyre HMS seminar. Link til kurset.

 

Vet du om flere HMS kurs på nett, så er det bare å sende en mail til Halvard (a) nettbasertekurs.no så skal vi inkludere dem i listen! Merk mailen med «HMS kurs på nett».

Nettbasertekurs.no er snart Norges største plattform for nettkurs! Vår visjon er å samle alle norske nettkurs på samme nettside. Se alle våre nettkurs eller bli kursholder å publiser kurset ditt her du også!